آدرس :  قم-شهرک صنعتی شکوهیه ، خیابان یاس ، پلاک ۱۷۰

تلفن صدای مشتری مصرف کننده
۰۰۰۰۰۰۰۰
پیامک پزشک مشاور
۰۰۰۰۰۰۰۰
ارتباط با واحد صادرات:
صادرات : ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ارتباط با واحد فروش:
فروش : ۰۰۰۰۰۰